• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองการศึกษาฯ
 
นางสาวพันทิพา อุ่นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กองการศึกษา
ว่าง
นางขจร พุ่มพุก
เจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา
ว่าง
น.ส.วิริยา จันทร์โอภาส
ผช.นักวิชาการศึกษา
นายสมพร ปานเงิน
ผช.นักสันทนาการ
นายวรพล ง่วนจร
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมชาย ปานเงิน
คนงาน
น.ส.บุญญาพร ง่วนจร
ผช.นักวิชาการศึกษา