• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายอิม แพหมอ
นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา โทร.02-703-7901-2
นายมาโนชน์ ศิวิลัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา โทร.02-703-7902
นางสาวกิ่งดาว แพหมอ
รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา โทร.02-703-7902
นายอำนาจ อิ่มใจ
รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา โทร.02-703-7902
นายชาญชัย วัฒนากรแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา โทร.02-703-7901
นางมาลี ลิมานันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา โทร.02-703-7901
นายสเน่ห์ จันทร์เงิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา โทร.02-703-7901