• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
การให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
    การให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


• บริการตอบคำถาม และ ช่วยการค้นคว้า
• บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
• บริการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม – ดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
• บริการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

    ระเบียบการเข้ามาใช้บริการ
• แต่งกายสุภาพ
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     เวลาเปิดให้บริการ
• วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์