• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Internet ตำบล
 
     เทศบาลเมืองแพรกษาได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Internet ตำบลขึ้นเพื่อ

• บริการตอบคำถาม และ ช่วยการค้นคว้า
• บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
• บริการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม – ดูงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
• บริการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต