• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลองในเขต อบต.แพรกษา จำนวน 19 คลอง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7 ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
    ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลองในเขต อบต.แพรกษา จำนวน 19 คลอง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7 ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2559