• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน,เทลาน คสล. และเสาธง บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน(24 ไร่) หมู่ 1 และหมู่ 5 ตําบลแพกรษา
   
 
    ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน,เทลาน คสล. และเสาธง บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน(24 ไร่) หมู่ 1 และหมู่ 5 ตําบลแพกรษา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558