• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (06/09/2564)เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีบริหารจัดการแบบถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองแพรกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2564