• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและวางท่อระบายน้ํา คสล.รอบสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ 1,5 ตําบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
   
 
    ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและวางท่อระบายน้ํา คสล.รอบสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา (บริเวณพื้นที่ 24 ไร่) หมู่ 1,5 ตําบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558