• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (01/07/63)ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตัวยู พร้อมปูหญ้า ในพื้นที่ี 24 ไร่ หมู่ 1 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2563