• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ( 30/5/62 ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำหรับห้องประชุมสภาและห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.แพรกษา หมู่ 6 ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562