• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตำบลแพรกษา
   
 
    ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตำบลแพรกษา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2558