• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (17 สิงหาคม 2561) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าซอยนาคดีอุทิศ (บริเวณหน้าสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ ๒ ตำบลแพรกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2561