• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (18/07/60) เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร ซอยสุดใจ หมู่ที่ ๑,๕ ต.แพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2560