• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยขจรสุข (หน้าหมู่บ้านชุติมา) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2560