• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 10 (จากคลอง 6 ส่วน-สุดถนน คสล.) หมู่ 4 ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
   
 
    ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 10 (จากคลอง 6 ส่วน-สุดถนน คสล.) หมู่ 4 ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559