• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
คำสั่งเทศบาล
     
คำสั่งเทศบาล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565