• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุดใจ – ทองนพคุณ หมู่ 1,7 ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
   
 
    ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุดใจ – ทองนพคุณ หมู่ 1,7 ตำบลแพรกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2559