• image03

  • image03

  • image03

  • Current
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
 

      การได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริหารที่ดีถึง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 - 2550 นั้นเป็นความภาคภูมิใจของท่านนายกและ คณะผู้บริหารและทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาทุกคน

       อันเป็นผลสืบเนื่องจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาบ้านเมือง ในเขตพื้นที่ให้เจริญรุดหน้าภายใต้ ความรู้ความสามารถ แรงกาย และแรงใจจากทีมงาน อบต.แพรกษา ทุกคน

      นอกจากนี้ยังมีรางงัลอื่นๆ อีกมากมายที่ทาง อบต. แพรกษา ได้รับ ซึ่งรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมานี้ส่งผลให้ทีมงานทุกคนมีกำลังใจ และ พร้อมที่จะปฎิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ้งทั้งหมดนี้ก็เพื่อความเจริญของบ้านเมือง และผลประโยชน์สุขของพี่น้องชาวแพรกษา ทุกคนนั่นเอง

 
 
รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดการบริหารที่ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2550
 
 
 
 
ทำเนียบรางวัล
 
 
• รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2546-2550
• ประกาศเกียรติคุณโครงการเครื่อข่ายคุณธรรมนำสังคม เป็นสุขเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นตำบลต้นแบบ
• โล่เกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทตำบลน่าอยู่ตามโคลงการปีแห่งการรณรงค์การสร้าง “บ้านเมืองน่าอยู่” ประจำปี 2549 จังหวัดสมุทรปราการ
• รางวัลชนะเลิศประเภทแต่งกายสร้างสรรค์ ในงาน “แอโรบิค รวมพลคนรักแม่ 12 สิงหามหาราชินี ”
• โล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคงประจำปี 254
 
 
 
 
 
      องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ได้รับรางวัล "องค์กรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย รองฯมาโนชย์ ศิวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา พร้อมคณะบริหารฯ เข้ารับการมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในวันฉลองครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558